Ngày mới tốt lành

Chim Công

Tài nguyên dạy học

LỜI HAY Ý ĐẸP

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Hoa hồng


  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  .

  kHIÊU VŨ


  Chào mừng quý vị đến với website của Hoàng Thị Thủy

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Phiếu đánh giá Sáng kiến kinh nghiệm cấp huyện

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: st
  Người gửi: Hoàng Thị Thủy (trang riêng)
  Ngày gửi: 16h:21' 02-05-2013
  Dung lượng: 48.5 KB
  Số lượt tải: 1717
  Số lượt thích: 0 người
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
  
  Phú Bình, ngày ….. tháng ….. năm  …..
  
  
  I. PHIẾU ĐÁNH GIÁ SÁNG KIẾN, KINH NGHIỆM CẤP HUYỆN NĂM …

  1. Tên sáng kiến, kinh nghiệm:…………….
  2. Họ và tên tác giả SKKN……………………; tỷ lệ đóng góp……%
  3. Họ và tên đồng tác giả SKKN……………….; tỷ lệ đóng góp……%
  4. Họ và tên người đánh giá, nhận xét:…………………..
  5. Nội dung đánh giá chấm điểm:
  TT
  Tiêu chí
  Điểm
  
  
  
  Tối đa
  Đánh giá
  
  I
  Nội dung
  90 điểm
  Đ/vị
  Huyện
  
  1
  Tính mới: ………………………………………………. ………………………………………………………
  25
  
  
  
  2
  Tính khoa học: …………………………………………. ………………………………………………………
  20
  
  
  
  3
  Tính thực tiến………………………… ………… … . ………………………………………………………
  20
  
  
  
  4
  Tính hiệu quả: …………………………………………. ………………………………………………………
  25
  
  
  
  II
  Hình thức
  10
  
  
  
  1
  Bố cục, nội dung ………………………………………. ………………………………………………………
  5
  
  
  
  2
  Trình bày ………………………………………………. ………………………………………………………
  5
  
  
  
  
  Tổng số
  100 điểm
  
  
  
  6. Nhận xét và xếp loại SKKN:
  6.1. Nhận xét: ……………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………..
  6.2: Xếp loại: …………………..
  Người thẩm định Chủ tịch HĐ xét duyệt SKKN nhà trường
  (Ký, ghi rõ họ và tên) (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

  II. ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CỦA HĐ XÉT DUYỆT HUYỆN PHÚ BÌNH
  Sau khi thẩm định, đánh giá SKKH trên, HĐ xét duyệt SKKN huyện Phú Bình thống nhất: Chấm…….. điểm; xếp loại:…….
  Những người thẩm định Chủ tịch HĐ Xét duyệt SKKN huyện
  (Ký, ghi rõ họ và tên) (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)
  …………………………
  ……………………….
  ……………………….

  CÁCH CHẤM ĐIỂM:
  I. Quy trình chấm điểm:
  1. Thành viên HĐ đánh giá SKKN bằng cách cho điểm theo thanh điểm đã quy định ghi trên phiếu. Phiếu hợp lệ là phiếu cho điểm bằng hoặc thấp hơn điểm tối đa đã quy định ghi trên phiếu tương ứng cho từng tiêu chí đánh giá.
  2. Trong quá trình cho điểm, nếu một trong hai tiêu chí mấu chốt là Tính mới, Tính hiệu quả không đạt 13 điểm (theo thang điểm 25) thì toàn bộ SKKN bị coi là không đạt yêu cầu.
  3. Từ 50 điểm trở lên: SKKN được đánh giá “Đạt”; Dưới 50 điểm, SKKN được đánh giá “Không đạt”.

  II. Tiêu chí đánh giá:
  1. Nội dung:
  1.1. Tính mới:
  - Có cải tiến, bổ sung hoặc phát hiện và xây dựng được nội dung, phương pháp mới, có tính đột phá phù hợp và nâng cao hiệu quả, chất lượng trong công việc.
  - Ứng dụng khoa học kỹ thuật vào công việc mà trước đây chưa được áp dụng tại cơ quan, đơn vị.
  - Lần đầu được áp dụng, chưa được công khai trên các văn bản, sách báo, tài liệu kỹ thuật.
  - Không trùng với nội dung của SKKN đã được công nhận trước đó hoặc đã có người nộp đơn đề nghị công nhận cho Hội đồng xét duyệt SKKN
  1.2. Tính khả thi:
  - Mang tính khả thi, phù hợp với điều kiện thực tế và đã ứng dụng thanh công trong địa phương, đơn vị (Có số liệu, tài liệu chứng minh).
  - Phù hợp với chức năng nhiệm vụ được giao. Phù hợp với điều kiện thực hiện nhiệm vụ của địa phương, đơn vị tại thời điểm đưa ra SKKN để triển khai.
  - Được áp dụng ngay trong lĩnh vực hoạt động, công tác của cá nhân, phòng, đơn vị và có khả năng phổ biến rộng rãi trong toàn địa phương, đơn vị.
  1.3. Tính khoa học:
  - Có cơ sở lý luận vững vàng, luận cứ khoa học, xác thực, luận chứng thuyết phục.
  - Sáng kiến kinh nghiệm được thưc hiện nhằm cải tiến quy trình, thủ tục để thực hiện công việc một cách khoa học, cải tiến lề lối làm việc, cải cách thủ tục hành chính, khắc phục những tồn tại trong thực tiễn quản lý hành chính Nhà nước, quản lý tài chính… nhằm đổi mới phương pháp lãnh đạo, quản lý điều hành, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được thủ trưởng cơ quan, đơn vị chấp thuận và ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện.
  1.4. Tính hiệu quả:
  - Khối lương công việc hoàn thành; chất lượng công việc; năng suất lao động.
  - Đem lại hiệu quả trong công việc, mamg lại kết quả thiết thực trong thực tế khi áp dụng (dẫn chứng các tư liệu, số liệu và kết quả chính xác làm nổi
   
  Gửi ý kiến

  GÓC THƯ GIÃN

  .Hoa hồng..

  Tranh phong thủy