Ngày mới tốt lành

Chim Công

Tài nguyên dạy học

LỜI HAY Ý ĐẸP

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Hoa hồng


  Thành viên trực tuyến

  2 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  .

  kHIÊU VŨ


  Chào mừng quý vị đến với website của Hoàng Thị Thủy

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  MẪU BIÊN BẢN, CÔNG VĂN , QUYẾT ĐỊNH LƯƠNG

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Hoàng Thị Thủy (trang riêng)
  Ngày gửi: 13h:51' 27-09-2016
  Dung lượng: 70.5 KB
  Số lượt tải: 37
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GD&ĐT PHÚ BÌNH
  TRƯỜNG …………


  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ……….., ngày ……. tháng …. năm 20…….

  
  


  BIÊN BẢN
  Họp xét nâng bậc lương thường xuyên, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nhà giáo Quý …..năm 20……

  I. Thời gian: …… giờ….. ngày …… tháng …. năm 20….
  II. Địa điểm: Tại trường …………………………………………..
  III. Thành phần: (ghi đúng theo QĐ thành lập HĐ……)
  1. Bà Nguyễn Thị H - Hiệu trưởng - Trưởng ban.
  2. Bà Phạm Thị Bích T - Chủ tịch công đoàn - Phó ban.
  3. Bà Nguyễn Thái K - Tổ trưởng tổ mẫu giáo - Thư ký.
  4. Bà Nguyễn Thị Q - Phó Hiệu trưởng - Thành viên
  5. Bà Lê Thị Hải Y - Kế toán - Thành viên
  ……
  IV. Nội dung:
  1. Bà Nguyễn Thị H - Hiệu trưởng - Chủ tịch Hội đồng thông qua nội dung cuộc họp, nhấn mạnh tiêu chuẩn nâng bậc lương thường xuyên, phụ cấp thâm niên vượt khung, thâm niên nhà giáo đối với cán bộ, công chức, viên chức và công văn hướng dẫn số ……./PGDĐT-TCCB ngày …./…./20….về việc nâng bậc lương và các loại phụ cấp Quý …… năm 20…... của Phòng GDĐT Phú Bình.
  2. Chủ tịch Hội đồng xét nâng bậc lương phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong Hội đồng và tiến hành rà soát, đối chiếu hồ sơ, tờ khai của ……..CBQL, GV, NV đề nghị nâng bậc lương, phụ cấp……..
  III. Kết quả:
  Hội đồng xét nâng bậc lương nhất trí đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét nâng bậc lương thường xuyên, phụ cấp thâm niên vượt khung, thâm niên nhà giáo cho …………..cán bộ, công chức, viên chức Trường…………….. cụ thể như sau:
  Nâng bậc lương thường xuyên: …….. người;
  (Phần này khuyến khích các trường ghi chi tiết cụ thể từng người, nếu không ghi chi tiết từng người thì ghi như dưới đây)
  (có danh sách và hồ sơ kèm theo)
  2. Nâng phụ cấp thâm niên vượt khung: ……….. người;
  (có danh sách và hồ sơ kèm theo)
  3. Nâng phụ cấp thâm niên nhà giáo: ……….. người;
  (có danh sách và hồ sơ kèm theo)
  4. Nâng bậc lương trước thời hạn năm 20……: ……….. người;
  (có danh sách và hồ sơ kèm theo)
  5. Nâng bậc lương trước thời hạn để nghỉ hưu: ……….. người;
  (có danh sách và hồ sơ kèm theo)
  (có nội dung nào thì thống kê nội dung đó; nội dung 4. chỉ xét ở quý IV; nội dung 5. chỉ xét khi GV có thông báo nghỉ hưu và đủ điều kiện xét hưởng,… )
  Biên bản được thông qua trước toàn thể Hội đồng với sự tán thành ……..% của các thành viên tham gia họp xét, biên bản kết thúc hồi….. giờ cùng ngày, các thành viên nhất trí và ký tên./.

  PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
  (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu )


  CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN
  Phạm Thị Bích H
  CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
  (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu )


  HIỆU TRƯỞNG
  Nguyễn Hoàng T
  
  
  CÁC ỦY VIÊN
  (Ký, ghi rõ họ và tên)
  Nguyễn Thị A
  Lê Thị G
  Nguyễn Thái N
  
  
  
  
  
  PHÒNG GD&ĐT PHÚ BÌNH
  TRƯỜNG …………………

  Số: /QĐ-……..
   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ………….., ngày ….. tháng …. năm 201…
  
  

  QUYẾT ĐỊNH
  V/v thành lập Hội đồng xét nâng bậc lương thường xuyên, nâng phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nhà giáo Quý ……/20…..

  HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ……
  Căn cứ Điều lệ trường (cấp học nào căn cứ Điều lệ của cấp học đó)….ban hành kèm theo Quyết định số ……………………;
  Căn cứ Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31 tháng 7 năm 2013 của Bộ Nội vụ về việc Hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động;
  Căn cứ Quyết định số 30/2013/QĐ-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành Quy định về nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Thái Nguyên;
  Căn cứ công văn số 08/UBND-NV ngày 03
   
  Gửi ý kiến

  GÓC THƯ GIÃN

  .Hoa hồng..

  Tranh phong thủy